Category Archives: makvärket

– a culture and environment collective in Knabstrup, Denmark

Folkekøkken/people’s kitchen og oplæg fra Colombia/presentation from Colombia

!!! English below !!!

Der er folkekøkken på Makvärket den første fredag hver måned. Maden er fortrinsvis vegansk, af og til med vegetariske elementer. Arrangementet er donationsbaseret, med en foreslået ramme på 30-50 kr. pr. person. Hvis du vil hjælpe med at lave mad eller forberede/udsmykke salen eller andet, er du meget velkommen. Skriv en mail til makvaerketinfo@gmail.com eller duk op ved 16-tiden.

Tilmelding til spisningen er ikke nødvendig, men hvis du har det bedst med at melde din ankomst eller i er rigtig mange kan du også sende en mail til makvaerketinfo@gmail.com.

Ofte vil der være et kulturelt indslag eller lignende efter maden. Hvis du har forslag til sådanne, kom meget gerne med dem. Hvis du ikke har været på Makvärket før, kan du prøve at dukke op omkring kl. 18 og se om der ikke er nogen der giver en rundvisning 🙂

Oplæg ved folkekøkkenet kommende fredag 2. marts:

Hvordan er situationen i Colombia efter fredsaftalen?

Vi har i Internationalt Forum Sjælland fået besøg af Sofia Calderón, som er Colombianer og aktiv på den colombianske venstrefløj. Hun giver en introduktion til Colombia og baggrunden for de interne politiske, sociale og bevæbnede kampe, samt en vision for fremtiden efter fredsaftalen, som blev indgået mellem FARC og regeringen i november 2016. Bagefter vil der være tid til spørgsmål og diskussion.

Hun skriver om sig selv:
Mit navn er Sofia Calderón og jeg kommer fra Colombia. Min familie og jeg er politiske flygtninge i Argentina, fordi vi er med i en stor politisk og social bevægelse, som kæmper for menneskerettigheder, social retfærdighed, imod kapitalisme og patriarkat i vores land. Vi kunne ikke blive i landet på grund af den stærke politiske forfølgelse fra regeringen og paramilitære grupper af forskellige sociale og politiske organisationer.

Makvärket invites for people’s kitchen on the first friday of every month. The food is primarily vegan, sometimes it has vegetarian elements. The event is donation based, with a suggested frame of 30-50 kr. per person. If you want to help cooking or preparing/decorating the circus hall or other things, you’re very welcome. Send a mail to makvaerketinfo@gmail.com or show up around 16 o’clock.

It is not necessary to sign up for the dinner, but if you prefer to do so, or if you are a big group coming, you can send a mail to makvaerketinfo@gmail.com.

Often there would be a cultural feature after the dinner. If you have suggestions for such, don’t hesitate with contacting us. If you haven’t been to Makvärket before you can show up at 18 o’clock and there is a fair chance that someone will show you a bit around 🙂

Presentation at the people’s kitchen on friday 2nd of March:

What is the situation in Colombia after the peace agreement?

In International Forum Sjælland we have received a visit from Sofia Calderón, who is Colombian and active on the youth left wing of Colombia. She will give an introduction to Colombia and the origins of the internal political, social and armed conflict as well as a vision for the future for Colombia after the peace agreement that was signed by FARC and the government in November of 2016. Afterwards there will be time for questions and discussion.

She writes about herself:
My name is Sofia Calderón and I’m from Colombia. Me and my parents are political refugees in Argentina, because we make part of a large political and social movement that struggles for human rights, social justice, against capitalism and patriarchy in our country. We weren’t allowed to keep being part of it in the country for the strong political persecution from the government and paramilitary forces to militants of different social and political organisations.

Advertisements

Koncert, 19. marts: Goodiepals and Pals

!!!– English below –!!!

Goodiepal og Pals er et promonarkistisk orkester… Der ser frem til Mary og Pingo overtager magten
Frede 10. DKs upcoming konge fyrer alle ostene
fyrer Mette Frederiksen
Fyrer regeringen
Fyrer udlændingestyrelsen
Frede 10. har ikke brug for dem
Promonarkistisk ekstra tone
Vi har ikke brug for alt jeres pis
Promonarkistisk ekstratone

GP&PLS er også en flygtninge organisation bosat i Serbien, der støtter flygtninge, fordi DK ,EU, FN svigter!

På denne ellers fredelige mandag kaldes til revolution i udkantsdanmark! For hvorfor skulle den ikke starte på en mandag i Knabstrup?

Goodiepal and Pals vil også sælge plader ved arrangementet, og alle indtægter bliver doneret til flygtninge. Dvs. donationer er i det hele tage meget velkomne.

Entreen til koncerten er 30 kr. – eller 300 kr. hvis du kan undvære det…!

Dørene åbner kl. 18, og snart efter vil der bliver serveret et vegansk måltid mad! Hertil er donationer også velkomne.

facebook-begivenhed her: https://www.facebook.com/events/594603544209980/

check: https://www.facebook.com/goodiepalandPals/

eller: https://www.youtube.com/watch?v=HjJyt_e148c

eller læs mere her: http://www.undertoner.dk/2018/02/gppls-pro-monarkistisk-extratone/

English:

Goodiepals and Pals is a promonarchist orchestra, looking forward to Mary and Pingo seizing power
Frede 10. DKs upcoming king fires all the cops
fires Mette Frederiksen
fires the immigration office
Frede 10. doesn’t need them
Promonarchist extratone
We don’t need all your bullshit
Promonarchist extratone

GP&PLS is also a refugee organisation, living in Serbia, supporting refugees, because DK, EU and UN betray!

This monday the revolution starts in “outskirt-Denmark”. Why shouldn’t it start on a monday in Knabstrup?

Goodiepal and Pals will sell their records at the event, and all income will be donated to refugees. So all donations are also very welcome!

Ticket fee is 30 kr. – or 300 kr. if you can do without such an amount…!

Doors open at 18.00 and soon after a vegan meal will be served. Donations for this are also welcome!

check: https://www.facebook.com/goodiepalandPals/

or: https://www.youtube.com/watch?v=HjJyt_e148c

Makvärks Festival 2018 – 10th year anniversary edition

Dear friends,

The 18-20th of May you’re invited to a celebration of Makvärket and creativity in general. We are creating a 3-days fairytale full of circus, theater, music, dance, performances, art-installations and much more.

Ticketsale launch 12th of February 16.00: Tickets

Find info, program etc here: Webpage

Looking forward to celebrate our beloved project with you!

See you there!