Fællesspisning – Folkkitchen

English translation below.

Fredag d. 6. april kl. 19.00 slår Makvärket igen dørene op til en hyggelig aften med masser af dejlig mad på folkekøkken vis. Vi åbner også for baren hvor øl, vin og sodavand kan købes. Donation for mad: 30-50 kr.
Du er meget velkommen til at komme og hjælpe med at lave mad, i så fald kan du skrive det i en kommentar her, eller i en e-mail til emilskradderdal@gmail.com.

— English—

Friday the 6th of april, Makvärket will open its doors for a cozy evening with lots of delicious food made people’s kitchen style. The bar will also be open, serving beer, wine, sodas and apple juice. Donation for food: 30-50 dkkr.
If you feel like helping making the food just write it in a comment here, or e-mail emilskrædderdal@gmail.com.

Advertisements

Byggefestival i påsken. Easter De/Construction festival

Look below for english google translation/////

Nu er det endnu engang tid til bygge hygge i Knapstrup, når Kultur- og miljøkollektivet Makvärket indbyder til bygge festival på den gamle fabrik.

I påskeferien 2018 holder vi De/construction Festival, hvor vi skal forberede til forårets store event, når der bliver afholdt Makvärket Festival.

Den gamle fabrik skal have en ordentlig overhaling, så den kan blive klar til fest og ballade.

Bygge Hygge projekter:
TBA !!!!

Lidt praktisk:
• Tilmeld dig via linket: https://doodle.com/poll/p5p5fcnuwnczr3fw – det gør vores planlægning meget nemmere.
• Foreslået donation: 20 – 40 kr. pr. dag, som dækker udgifter til mad mm.
• Husk varmt og praktisk tøj, lommelygte, soveting og penge til baren
• Læs mere om Makvärket her: https://makvaerket.wordpress.com/

Vi glæder os til at se jer!
Kærlig hilsen, Makvärket

////////////////////////////////////////

Yet another time it’s time to cozy building time in Knapstrup, when culture and environment collective Makvärket invite for de/construction festival at the old factory.

In the Easter holidays 2018 we will hold the De / construction Festival. The festival will be preparing for the great event of the spring when the Makwarket Festival will be held.

The old factory must have a proper overhaul so it can get ready for party and bale.

Building projects:
TBA !!!!

A few practical things:
• Sign up via the link: https://doodle.com/poll/p5p5fcnuwnczr3fw – that will make our planning much easier!
• Suggested donation: 20 – 40 kr. pr. day, to cover food and more.
• Bring warm and practical clothes! Flashlight, sleeping equipment, & money for the bar.
• Read more about Makvärket here: https://makvaerket.wordpress.com/

We look forward to seeing you.
Love, Makvärket

Folkekøkken/people’s kitchen og oplæg fra Colombia/presentation from Colombia

!!! English below !!!

Der er folkekøkken på Makvärket den første fredag hver måned. Maden er fortrinsvis vegansk, af og til med vegetariske elementer. Arrangementet er donationsbaseret, med en foreslået ramme på 30-50 kr. pr. person. Hvis du vil hjælpe med at lave mad eller forberede/udsmykke salen eller andet, er du meget velkommen. Skriv en mail til makvaerketinfo@gmail.com eller duk op ved 16-tiden.

Tilmelding til spisningen er ikke nødvendig, men hvis du har det bedst med at melde din ankomst eller i er rigtig mange kan du også sende en mail til makvaerketinfo@gmail.com.

Ofte vil der være et kulturelt indslag eller lignende efter maden. Hvis du har forslag til sådanne, kom meget gerne med dem. Hvis du ikke har været på Makvärket før, kan du prøve at dukke op omkring kl. 18 og se om der ikke er nogen der giver en rundvisning 🙂

Oplæg ved folkekøkkenet kommende fredag 2. marts:

Hvordan er situationen i Colombia efter fredsaftalen?

Vi har i Internationalt Forum Sjælland fået besøg af Sofia Calderón, som er Colombianer og aktiv på den colombianske venstrefløj. Hun giver en introduktion til Colombia og baggrunden for de interne politiske, sociale og bevæbnede kampe, samt en vision for fremtiden efter fredsaftalen, som blev indgået mellem FARC og regeringen i november 2016. Bagefter vil der være tid til spørgsmål og diskussion.

Hun skriver om sig selv:
Mit navn er Sofia Calderón og jeg kommer fra Colombia. Min familie og jeg er politiske flygtninge i Argentina, fordi vi er med i en stor politisk og social bevægelse, som kæmper for menneskerettigheder, social retfærdighed, imod kapitalisme og patriarkat i vores land. Vi kunne ikke blive i landet på grund af den stærke politiske forfølgelse fra regeringen og paramilitære grupper af forskellige sociale og politiske organisationer.

Makvärket invites for people’s kitchen on the first friday of every month. The food is primarily vegan, sometimes it has vegetarian elements. The event is donation based, with a suggested frame of 30-50 kr. per person. If you want to help cooking or preparing/decorating the circus hall or other things, you’re very welcome. Send a mail to makvaerketinfo@gmail.com or show up around 16 o’clock.

It is not necessary to sign up for the dinner, but if you prefer to do so, or if you are a big group coming, you can send a mail to makvaerketinfo@gmail.com.

Often there would be a cultural feature after the dinner. If you have suggestions for such, don’t hesitate with contacting us. If you haven’t been to Makvärket before you can show up at 18 o’clock and there is a fair chance that someone will show you a bit around 🙂

Presentation at the people’s kitchen on friday 2nd of March:

What is the situation in Colombia after the peace agreement?

In International Forum Sjælland we have received a visit from Sofia Calderón, who is Colombian and active on the youth left wing of Colombia. She will give an introduction to Colombia and the origins of the internal political, social and armed conflict as well as a vision for the future for Colombia after the peace agreement that was signed by FARC and the government in November of 2016. Afterwards there will be time for questions and discussion.

She writes about herself:
My name is Sofia Calderón and I’m from Colombia. Me and my parents are political refugees in Argentina, because we make part of a large political and social movement that struggles for human rights, social justice, against capitalism and patriarchy in our country. We weren’t allowed to keep being part of it in the country for the strong political persecution from the government and paramilitary forces to militants of different social and political organisations.